image

Vi rekryterar våra top talanger från hela världen

Sveriges IT sektor växer i snabb takt och är erkänd som Europas andra Silicon Valley. Med ökad antal nya Startups och investeringar inom IT sektor i Sverige, har vi insett att det krävs internationella talanger för att tillgodose marknadens efterfråga. Vi på DZM vet att IT talanger ser inga riksgränser bara horisonter, därmed rekryterar vi toppkandidater från hela världen. Med denna vision samarbetar vi nära med varenda företag för att förstå deras behov för att kunna rekommendera den bästa talangen från vår kandidatpool.

Läs mer kandidatpool
Kandidat uttagning kritering
1
Global sourcing
Vi söker globalt för att hitta talanger med rätt kompetens
2
Profilgranskning
Vi granskar kandidaternas erfarenheter för att få en klar bild av deras personlighet och bakgrund
3
Kodningstest
Potentiella kandidater genomför en kodningstest, relaterad till kandidatens bakgrund
4
Kandidat
Kandidaterna som överträffar förväntningarna genom processen blir inbjudna att ingå i vår pool av talanger

Vår kandidatpool

Vi har en bra inblick i Sveriges IT marknad och dess efterfråga, vilket är anledningen varför vi fokuserar på följande erfarenheter
Java Developer
Java 8 | Java EE | Spring | JDBC / JPA / Hibernate | RDBMS | SOAP / REST | NoSQL Databases | Maven / Gradle | Git | Cloud (AWS, Azure) | Agile (Scrum/Kanban)
(Experience: 5+ years | Degree: BCS/MSC)
.Net Core Developers
C# | SQL/T-SQL | ASP.NET MVC | MS SQL Server/Oracle/MongoDB | Design patterns (MVVM, MVP, MVC) | REST APIs | HTML/CSS/JS | Cloud (AWS, Azure) | Git | Agile (Scrum/Kanban)
(Experience: 5+ years | Degree: BCS/MSC)
Full Stack Developers
C#, Java, Python or Node.js | React/Angular | Webpack | MS SQL Server/Oracle/MongoDB | HTML/CSS/JS | REST APIs | Git | SOAP / REST | Agile (Scrum/Kanban)
(Experience: 6+ years | Degree: BCS/MSC)
Senior React Developers
React/Redux | NPM | Webpack | ES6/ES7 | Jest/Enzyme | HTML/CSS/JS | Sass | Bootstrap | Gulp/Grunt | jQuery | REST APIs | Git | Agile (Scrum/Kanban)
(Experience: 4+ years | Degree: BCS/MSC)
Mobile Developers
Objective-C/Swift/Java/Kotlin/React Native | Redux | Spring MVC | Webpack | HTML/CSS/JS | ES6/ES7 | REST APIs | Git | GraphQL | Agile (Scrum/Kanban)
(Experience: 4+ years | Degree: BCS/MSC)
Data Scientists
Java/Scala/Python | Docker | Mesos | Hive | Spark | Impala | Spring | SQL | Rstudio | Excel | Google Analytics
(Experience: 4+ years | Qualification: Computer Science/Statistics/Mathematics)

Kontakt oss

DZM är svenskregistrerat företag beläget i hjärtat av Stockholm
E-postadress hej@dzm.se